Oświadczenie o ochronie danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Henimax z siedzibą w Gubinie, ul. Partyzantów 22, 66-620 Gubin, Polska. E-Mail: info@henimax.pl, Strona internetowa: www.henimax.pl.

Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu działalności biznesowej przez naszą. Korzystanie ze stron internetowych www.henimax.pl jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby korzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, jak np. dokonanie zakupów, nawiązanie kontaktu, zadanie pytania, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju działania, musimy uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz w zgodzie z obowiązującymi dla Henimax w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, o charakterze, zakresie oraz celu zbierania, używania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Henimax jako odpowiedzialny za przetwarzanie Administrator wdrożył liczne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz wszelkich innych przetwarzanych danych osobowych. Internetowy przesył danych mimo zastosowania bezpiecznego protokołu https może jednak wykazywać luki w środkach bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona nigdy nie może być zagwarantowana.

Pliki cookies

Witryna internetowa www.henimax.pl której właścicielem jest Henimax używa plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika.

Liczne strony internetowe oraz serwery używają plików cookies. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na rozpoznanie przeglądarki internetowej z której Pan/Pani korzysta np. robiącej zakupy w naszym sklepie on-line. Dzięki temu nasze strony mogą udostępniać w przyjazny dla użytkownika sposób nasze usługi, dostosowując sposób działania, wyświetlania, co nie byłoby możliwe bez ich zastosowania.

Ważnym przykładem optymalizacji takiego działania jest plik cookies Koszyka towarów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły Klienta włożone do wirtualnego koszyka towarów właśnie przy użyciu pliku cookies.

Użytkownik może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, z której korzysta i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie znanych przeglądarkach internetowych. Dezaktywacja cookies może jednak spowodować, że w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą działać.

Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zmian w ustawieniach popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Pliki cookies nie stwarzają zagrożenia dla Użytkownika naszego portalu, nie umożliwiają infekcji komputera wirusami, nie zawierają informacji o charakterze osobistym. Pliki cookies tzw. Sesyjne kasowane są automatycznie po wyłączeniu przeglądarki, urządzenia lub np. po wylogowaniu z Panelu Klienta. Cookies trwałe zaś pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia po określonym czasie. Żadne z wymienionych plików nie zawierają ani nie przekazują żadnych poufnych informacji.

Dane osobowe – przetwarzanie

Cele przetwarzania danych osobowych:

Sprzedaż towarów – w celu dokonania zakupu Klient musi dokonać rejestracji. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Dane adresowe (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
  • Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji transakcji, czyli umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Częścią tej umowy jest również wysyłka towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie Artykułu 6 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Częścią umowy jest również zapłata za towar, co w przypadku zapłaty w formie przelewu wiąże się z ujawnieniem danych konta bakowego.

Po realizacji umowy kupna/sprzedaży dane finansowe są przechowywane jako dowód sprzedaży przez okres 6 lat (w zgodzie z Artykułem 6 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego administratora) zgodnie z przepisami podatkowymi. Ponadto dane mogą być przechowywane z uwagi na okres gwarancyjny danego produktu ( na podstawie Artykuł 6 lit. f ) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora)

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www uzyskujemy Państwa imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), nr telefonu. Przesłanie zapytania powoduje zapis i przechowywanie danych w naszej bazie. Dane są przechowywane do celów realizacji odpowiedzi na zadane pytanie, w celu nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą oraz prowadzenia skutecznej korespondencji. Wskazane wyżej dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Działania takie są zgodne z Artykułem 6 lit. a) RODO, czyli podstawą jest udzielona zgoda. Zgodę taką wyraża osoba poprzez wysłanie do nas danych wraz z treścią korespondencji.

Przekazywanie danych – Administrator może przekazać dane do jednego lub wielu podmiotów przetwarzających, na przykład firmie kurierskiej, która wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu zgodnym z celem ich przekazania, czyli realizacji przesyłki. Dane osobowe są również udostępniane podmiotowi realizującemu w imieniu Administratora obsługę księgową w zakresie danych występujących na dokumentach finansowych. Dane osobowe mogą być również udostępniane urzędom i instytucją do tego uprawnionym na ich wyraźne żądanie.

Podanie wymaganych przez nas danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy lub/i wymiany korespondencji lub/i jest wymogiem ustawowym (rozliczenie sprzedaży), co w przypadku ich nie podania skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy bądź udzielenia informacji.

Prawa osób

Na żądanie Administrator udziela w terminie do 30 dni każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, czy i jakie dane osobowe tej osoby są przetwarzane. Dodatkowo na każde żądanie albo wskazanie osoby, której dane dotyczą Administrator poprawia albo usuwa dane osobowe tej osoby, o ile nie sprzeciwiają się temu żadne ustawowe obowiązki przechowywania.

Każdej osobie, zależnie od podstawy przetwarzania, przysługują prawa:

  • prawo do żądania informacji o danych (dostępu),
  • sprostowania danych błędnych lub nieprawdziwych, ograniczenia przetwarzania,
  • uzyskania kopii danych oraz
  • żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które są przetwarzane na innej podstawie niż przepis prawa, np. dane przetwarzane za zgodą – mogą to być dane kontaktowe jaki imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Zgodę taką mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy lub są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Automatyczne podejmowanie decyzji, profilowanie i przekazywanie danych do krajów trzecich

Administrator nie realizuje automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

Państwa dane nie są przekazywane do krajów trzecich, są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Sposób kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych bądź zgłoszenia przysługującego żądania.

Zgłoszenia i zapytania prosimy składać na nasz adres korespondencyjny lub za pomocą poczty e-mail, podane powyżej.