Regulamin sklepu internetowego www.henimax.pl

Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.henimax.pl prowadzi firma Henimax, ul. Partyzantów 22 , 66-620 Gubin, NIP: 9261669652, REGON: 9261669652
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.henimax.pl jest sprzedaż towarów z zakresu ogrzewania.
 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym Henimax.pl

Warunki zamawiania i warunki sprzedaży

 1.  Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.henimax.pl lub na adres e-mail info@henimax.pl.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail, jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia oraz realizacji zamówienia
 3. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienia takie mogą zostać anulowane. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie, bądź poprzez e-mail.
 4. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji towar zostanie dostarczony w terminie od siedmiu do czternastu dni roboczych (chyba, że strony uzgodniły inaczej – dotyczy towar sprowadzany z Niemiec ).
 5. W przypadku braku towaru w magazynie firmy Henimax, Kupujący informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji
 6. Zamówione towary przez internet dostarczane będą przesyłką kurierską. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Henimax, ul. Partyzantów 22, 66-620 Gubin.
 7. Ceny w sklepie internetowym Henimax wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu, bądź też przez błąd systemu komputerowego, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany, a zamówienie zostanie anulowane.
 8. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub rachunek.
 9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki obieranej od Spedytora z otwarciem jej w obecności kuriera włącznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na opakowaniu, bądź na urządzeniu Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności kuriera, oraz poinformowanie o zaistniałym fakcie firmę Henimax.
 10. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.

Sposoby płatności

 1. Gotówka – odbiór własny w siedzibie firmy Henimax
 2. Przedpłata przelewem na konto firmy Henimax – zamówienia realizowane będą po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy Henimax
 3. Za pobraniem – płatne przy odbiorze przesyłki od kuriera

Gwarancja

 • Piece Akumulacyjne – NOWE
 1. Wszystkie Piece Akumulacyjne oferowane w sklepie internetowym Henimax.pl są nowe oraz objęte dwuletnią gwarancją na podstawie faktury lub rachunku.
 2. Warunkiem uwzględnienia gwarancji jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego prawidłowe podłączenia urządzenia przez uprawnionego elektryka.
 • Grzejniki Akumulacyjne AEROFLOW – NOWE
 1. Wszystkie Grzejniki AEROFLOW oferowane w sklepie internetowym Henimax.pl są nowe oraz objęte gwarancją producenta/importera. Okres oraz warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej – 30 lat grzejnik, 2 lata termostat  ( dla firm rękojmia wyłączona )

Reklamacja

 1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą Henimax osobiście, poprzez e-mail info@henimax.pl lub telefonicznie celem uzgodnienia procedury reklamacyjnej oraz wysłania protokołu z opisem usterki i kopią dowodu zakupu. Na tej podstawie rozpoczyna się proces reklamacji oraz określenie sposobu rozwiązania problemu.
 2. Istnieją dwa warianty rozwiązania:

–    wysyłka reklamowanego towaru do firmy Henimax w celu naprawy lub wymiany

–    wysyłka sprawnej części na wymianę do klienta

 Henimax zastrzega sobie wybór procedury reklamacyjnej

 1.  Reklamowany towar, wysyłany do firmy Henimax bądź wskazany przez firmę Henimax winien być opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport – zabezpieczony kartonem lub folią i przymocowany do palety euro. Firma Henimax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia.
 2. Dostarczany do serwisu towar powinien być kompletny
 3. Do reklamowanego towaru Kupujący zobowiązany jest dołączyć opis usterki, kopię dowodu zakupu
 4. Kupujący wysyła reklamowany towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez firmę Henimax. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt Henimax
 5. Jeżeli sprzęt reklamowany przez Kupującego okaże się sprawny – Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w obie strony, oraz pokrycia kosztów związanych z czynnościami diagnostycznymi

Zwroty towarów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny po uprzednim uzgodnieniu z firmą Henimax. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone na piśmie i przesłane do firmy Henimax e-mailowo na adres info@henimax.pl. Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne, bądź też uważa się je za pozbawione skutków prawnych, jeśli towar został przez Kupującego uszkodzony, zniszczony, bądź zmieniony. Celem zwrotu wpłaconej kwoty, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć otrzymany towar do siedziby firmy Henimax na koszt własny. 
 2. Zwracany produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie elementy, które producent dołączył do zestawu. Produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Jeśli podczas weryfikacji zwrotów okaże się, że produkt nosi wyraźne ślady użytkowania, kwota może zostać zwrócona w niepełnym wymiarze. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji stanu zwracanego produktu przez pracownika firmy Henimax , firma prześle zapłacone pieniądze na wskazane przez Kupującego konto, w ciągu najpóźniej 28 dni od daty zaakceptowania zwrotu.
 3. Zwracany towar, wysyłany do firmy Henimax bądź wskazany przez firmę Henimax winien być opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport – zabezpieczony oryginalnym kartonem i przymocowany do palety euro. Firma Henimax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia.
 4. Warunkiem koniecznym do przesłania pieniędzy jest odesłanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej)
 5. Firma Henimax nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”

Ochrona danych osobowych

 1. Zamawianie produktów ofertowanych przez Sprzedającego wymaga przekazania przez Kupującego danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez Kupującego będą wykorzystywane tylko i wyłączenie do prawidłowej realizacji zamówienie przez Sprzedającego. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy to w szczególności firm kurierskich lub spedycyjnych oraz do operatorów systemów płatności (np. przy płatności kartą kredytową).

Sprawy sporne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego

 Henimax zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w regulaminie.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym pod adresem www.henimax.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.